top of page

Regionalna Agencja Poszanowania Energii

i Środowiska

NASZA MISJA

Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska z siedzibą w Toruniu została założona w 1996 roku. Agencja prowadzi działalność jako stowarzyszenie zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statutem Agencji.

Należy do niej 40 członków zwyczajnych (osoby fizyczne)  i 18 członków wspierających (osoby prawne).

Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowisk i zrównoważonego rozwoju, organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Agencji, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających działaniom na rzecz poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.

Agencja realizuje cele poprzez:

1. Inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych  norm i standardów energetycznych,

2. Popularyzowanie i upowszechnianie rozwiązań  służących poprawie  efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska,

3. Organizowanie wspólnego działania osób prawnych będących członkami wspierającymi Agencji.

4. Wymiana informacji oraz koordynacja działań w zakresie realizacji celów Agencji.

5. Oferujemy doradztwo w zakresie redukcji kosztów energii elektrycznej i usług przesyłowych.

Wdrożenie proponowanych przez nas działań skutkować będzie obniżeniem wydatków na energię elektryczną. Pierwszym krokiem współpracy jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego. To wstępne rozpoznanie umożliwi zaproponowanie konkretnych działań, określenie możliwego poziomu oszczędności oraz przedstawienie oferty współpracy.

Intencją założycieli Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska działających w imieniu własnym, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest szeroka wymiana poglądów, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej  grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku energii i środowiska.

WŁADZE I CZŁONKOWIE

WŁADZE

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

STATUT

Wdrożenie proponowanych przez nas działań skutkować będzie obniżeniem wydatków na energię elektryczną. Pierwszym krokiem współpracy jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego. To wstępne rozpoznanie umożliwi zaproponowanie konkretnych działań, określenie możliwego poziomu oszczędności oraz przedstawienie oferty współpracy.

KONTAKT

Adres

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 3

 

Email

rapeistorun@gmail.com

Success! Message received.

bottom of page